Motor Bloğu Nedir? Motor Blok Çatlaması ve Tamiri

Motor bloğu neden çatlar ve motor blok çatlaması nasıl tamir edilir? Cevaplar bu yazımızda.

Motor Bloğu nedir bir sürücü olarak bilmek durumundayız. Otomotiv teknolojisi ‘nin ilerlemesi ile birlikte, yeni inovatif fikirler ortaya çıkmaktadır. Bu inovatif fikir ve yenilikler neticesinde araç motorlarına yeni aksamlar ve var olan parçalara yeni özellikler eklenmiş, eklenmeye de devam etmektedir. Motor bloğu da bunlardan biridir.

Motor Bloğu Nedir Motor Blok Çatlaması ve Tamiri
Motor Bloğu Nedir Motor Blok Çatlaması ve Tamiri

Gerek motorun ağırlığı gerek ise motorun araç içerisindeki yeri, gelişmeler ve yenilikler ışığında revize edilmektedir. Bir araç içerisindeki motorda çok sayıda motor elemanı ve parçası bulunmaktadır. Sadece motorun ana parçaları değil, bu ana parçalara eşlik eden ve birbiri ile bağlantılı bir şekilde çalışan ara elemanlar da mevcuttur.

Motorda yer alan ara elemanlarda motor üzerinde konumlandıkları için birbirine bağlanacakları, senkron halde çalışacakları bir ana elemana ihtiyaç duyar. Bunun sebebi ise motorda kapladıkları alanın gereğinden fazla olmasının yanı sıra, ağırlığının çok olması ve bu ara elemanların korunmasının motor ana eleman üzerinden yapılmasıdır.

Bu sebepten ötürüdür ki motorda yer alan bazı ana elemanlar hem kendi görevlerini yerine getirir hem de ara elemanları birbirine bağlama ve koruma işlemlerini üstlenir. Dolayısıyla ana elemanlar üzerinde normalin üzerinde yük ve yüksek performans etkenlerinin atıkları oluşur.

Bu anlatılar ışığında da bazı motor elemanlarında ani bozulmalar, performans ve verim değerleri üzerinde ciddi düşüşler meydana gelir. Bu da sadece motor elemanına değil, ana motora hatta araca bundan kaynaklı olarak çalışma, verim ve performansına ilk elden ciddi sorunlar yaratır.

Motor Bloğu Nedir?

Ele alınan ve anlatılan bütün bu kavramları içinde barındıran, aynı zamanda da araç motoru adına önemli bir yere işleve sahip olan motor ana elemanlarından olan motor bloğu; silindir bloğu olarak da bilinmektedir.

Motor bloğu genel işlev ve tasarımı olarak ana motor elemanlarını birlikte tutan, içinde barındırdığı elemanlar ile birlikte ki ağırlığı ana motor kütlesinin hemen hemen yüzde 25’ine karşılık gelen en kritik akşamlardan biridir.

Yapısal tasarımı ve imal aşamalarında alacağı görev esas alınarak üretilen motor bloğu; bloğun içerisinde gerçekleşen yanma neticesinde ortaya çıkan yüksek sıcaklıktan etkilenmemesi, hedeflenen verim ile faaliyet göstermesi ve motorun çalıştığı andaki hızlı devinim hareketleri absorbe etmesi adına bir adet iç ve iki adet de dış alaşımdan oluşmaktadır.

Motor Bloğu Nedir Motor Blok Çatlaması ve Tamiri (1)
Motor Bloğu Nedir Motor Blok Çatlaması ve Tamiri

Motor bloğunun dış katmanında soğutma sıvısı iş görmektedir. Soğutma sıvısının dış katmandaki yeri sadece motordaki harareti almak değil aynı zamanda motor bloğunda oluşabilecek ısı ve buna bağlı olarak oluşabilecek kusurların önüne geçmektir.

Dış katmandan geçen soğutma sıvısına ek olarak birçok su kanalı da yatmaktadır. Bir adet iç katman olarak adlandırılan bölümlerin iç kısmında bir kat daha bölmesi vardır. Motor bloğunun çalışma prensibi göz önüne alındığında dayanım anlamında alüminyum kullanımı son derece uygun olacaktır.

Motor bloğu üretimi yapmak ve ana motora kolay bir şekilde entegre etmek adına kullanılan malzeme, ana motorun çalışmasına eşlik edebilecek cinsten, düşük kütleli olmasının beraberinde yüksek direnç göstermesi de arzu edilir.

Bu yaklaşımlar ışığında motorun kullanılmaya başlandığı zamanlardan itibaren motor bloğu, yüksek direnç (gösterdiği mukavemet dayanımı), düşük mali sarfiyat gibi nedenler ile dökme demir yapılı bir çeşit alaşım yoluyla ele alınarak üretildi.

Bu durum zaman içerisinde motor içerisinde birtakım sorunlara sebep oldu ve bu sebep gerekçesi ile kullanılan malzemenin ağırlığını en aza indirmeyi, direnç, dayanım değerlerini yukarıya çekmeyi ve var olan aşınım için de element tabanlı yeni kompozite dayalı malzemeler elde edildi.

Bu gelişmeler neticesinde otomotiv dünyasında motorlar için alüminyum temelli alaşımlar kullanılmaya başlandı. Motor bloğu bir diğer adı ile silindir bloğu; kam mili, krank mili, piston, segman gibi önemli işleve sahip motor elemanlarına yataklık yapar. 

Motor Bloğu Neden Çatlar?

Motor bloğu çatlağı denilince akla gelen ilk nedenlerden biri, motorda oluşan ısıya dayalı yüksek sıcaklıklardaki yanma durumudur. Bu çatlakların oluşmasındaki diğer neden ise motora ve motor bloğuna doğru ya da dolaylı yoldan etki eden dış sebeplerdir.

Motorda meydana gelen yüksek ısıya bağlı olan hararet yükselmesi motor bloğunda çatlağa neden olur. Bu durum motor bloğu neden çatlar sorusunun en iyi cevabıdır.

Çalışmakta olan motorda oluşan ısı üzerine birdenbire gelen soğuk sıvı etkileşimi çatlağa sebep olabilir. Soğuk hava şartları da genleşme olayına sebep olarak motor bloğunda çatlak yaratabilir. Arabada yer alan termostatın düzgün çalışmaması, doğru değerler gösterememesi de çatlağa dolaylı yoldan da olsa neden olabilir.

Motor Bloğu Nedir Motor Blok Çatlaması ve Tamiri
Motor Bloğu Nedir Motor Blok Çatlaması ve Tamiri

Devridaim pompası olarak adlandırılan parça bozulması durumunda suyun motor bloğu üzerindeki etkisi sekteye uğrayabilir. Yatakların, pistonların gösterdiği anormal davranışlar sonucu ani titreşim ve yerinden oynamaları çatlağa ortam yaratabilir.

Gözenekler ve minimal deliklerin yer aldığı bir motor bloğunda, üretim hatası meydana gelme ihtimali vardır. Bu üretim hatası da sızıntılara sebep olacaktır ve zaman içerisinde motor bloğu üzerindeki çatlakları büyütecektir. Çeşitli contaların işlev bozukluğu sebebiyle de motor yağı suya karışır ve bu da bozulmalara neden olur. 

Motor bloğundaki çatlaklar, birden çok olumsuz duruma neden olabilir. Motor bloğunda çatlak durumu ortaya çıkmasından sonra motorda gözle görülür bir performans düşüşü meydana gelir. Motorda hava kaçıklığı yaşanacağından basınç azalır.

Bu da hemen akabinde sıkıştırmaya etki eder. İlk marşa basıldığından itibaren motor çalışmak için zorluk yaşar ve motordan anormal sesler gelmeye başlar. Bunun ana sebebi ise yakıt hava karışımının homojen yapıda olmamasıdır.

Motor Bloğundaki Çatlak Nasıl Anlaşılır?

Motor bloğunda meydana gelen çatlaklar genellikle dış katmanda beliriverir. Dış katmanlarda meydana gelen çatlakların sebebi, darbelerle ve yan etkenlerle daha fazla karşı karşıya kalmasıdır.

Motor bloğu çatladıktan sonra; motorda su azalması meydana gelir ki bu çatlak sebebidir. Bir an önce müdahale edilmezse çatlak zaman büyüyüp geri dönüşü olmayan durumlara sebebiyet verir.

Çatlak meydana geldikten sonra yüksek ısıya bağlı hararet problemleri meydana gelir ki bu durum gerçekten istenmeyen bir durumdur.  Blok çatlaması durumunda olası yağ kaçakları oluşur. Motor üzerinde biriken yağlardan bu durum kolayca anlaşılabilir.

Motor suyu olarak adlandırılan sıvının tükenmesine karşın radyatör ve su tankında herhangi bir sorun gözlenmiyorsa motor bloğu çatlaması kuvvetle muhtemeldir. Motor bloğunun iki katman çeşidinden biri olan iç katmanda çatlak meydana gelmesi durumunda yağ ve su birbirine girmektedir.

Bu durumda otomobilin çekiş gücünde düşüş göstermesine ve tekleme olarak bilinen anormal davranışlar sergilemesine neden olacaktır. Diğer teknik sorunların da neden olabileceği stop etme meydana gelebilir. Araç stop ettikten sonra daha hiç çalışmama ihtimali de vardır.

Muayene, bakım sonrasında anlaşılacağı gibi aracın düzgün çalışamamasından şüphelenen sürücü yardımı ile de kompresör kaçak sorunu gözlemlenebilir.

Bu gibi sorunlar ile karşı karşıya kalındığı ilk zamandan itibaren mutlaka aracınızı bir oto servis merkezine götürün ve motor bloğunuzun ne durumda olduğunu kontrol ettirin. Zira bu gibi durumlar yaşandıktan sonra ertelenmesi durumu aracın genel performansında kayda değer düşüşler yaşatacağı gibi geri dönüşü olmayan durumlara da sokabilir.

Mali anlamda da büyük sorunlara yol açabilen bu durum, araç sahibine yüklü masraflar ödemesine de neden olabilir. Motor bloğu, birçok motor elemanına yataklık ettiğinden ötürü bu elemanlarda zarar görebilir ve kendi performans değerleri içerisinde çalışamaz.

Bu da motor bloğundaki sorunlardan motora hatta aracın genel iç aksamlarında probleme sebep olabilir. Bu durum araç sahiplerinin karşılaşmak istemeyeceği bir durum olduğundan, araç sahiplerinin araçlarını belirli aralıklar ile arabalarını oto servis merkezlerine götürüp muayene ve kontrollerini yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

Bu durum hem motor blok çatlamasının hem de genel araç sağlığı açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Motor blok çatlağı nasıl anlaşılır
Motor blok çatlağı nasıl anlaşılır

Motor Blok Çatlağı Tamiri Nedir ve Nasıl Yapılır?

Motor bloğunda çatlak oluşması, istenmeyen ve tamiri yapılmadığı müddetçe daha da büyük sorunlar ile karşılaşılabilecek problemlere yol açacaktır. Mali anlamda da araç sahiplerini epey zorlayan blok çatlağının çeşitli tamir yolları bulunmaktadır.

Aracın genel performans ve sağlığını düşünen sürücüler, arıza maliyet ve masraflarını da göz önüne aldıkları için zaman zaman düşük maliyetli çözümlere yönelmektedir. Bu düşük maliyetli çözümler etkili olsa bir süre sonra etkilerini yitirir ve aynı sorunları yaşamaya sebebiyet verebilir. Etki alanı ve süresi çok uzun olmamaktadır, geçici bir çözüm olarak görülebilir. 

Bu düşük maliyetli yollardan biri motor bloğunda meydana gelen çatlağın üzerine sürülen kimyasal bazlı ürünlerdir. Yapıştırıcı ve bundan ötürü çatlağa tutunup kapatma özelliği olan bu kimyasallar, motor sıvısına karışarak bir döngü içerisine girmesi sağlanır.

Bu kimyasallar çatlağın bulunduğu bütün bir yüzeye, çatlaklar sona erene kadar sürülür. Bu çözümün sağlaması ve işe yarayıp yaramadığını test etmek adına otomobil çalıştırılır. Araç çalışmaya başladıktan bir zaman süre sonra, bu yöntemin işe yarayıp yaramadığına karar vermek için motor bloğunun üzeri incelenmelidir.

Akıntı, sızıntı meydana gelip gelmediği saptanır. Bu tamir yöntemi işe yarasa dahi tam bir çözüm olamamaktadır. Bu gibi sorunlar muhtemel olarak bir süre sonra tekrar etmeye devam edecektir ve sorun tekrar baş gösterecektir.

Yüksek sıcaklık ve basınç gibi etkenlere fazla dayanım gösteremeyen bu tamir yöntemi, kalıcı bir tamir olanağı sunmadığı için daha büyük sorunlara neden olabilmektedir. 

Bir diğer tamiri etme çeşidi olarak bilinen kaynak yapma; motor bloğu üzerindeki çatlaklara son veren bir uygulamadır. Araç sahipleri gerek maddi sebeplerden ötürü ara ara bu tamir yolunu tercih etmeseler de en etkili ve sorunsuz yol olarak kullanılmaktadır.

Bu tamir işlemini uygulamaya dökmek için motor araçtan sökülüp temiz bir yere konması gereklidir. Alanında uzman ve yetkin kişiler tarafından yapılması gereken bu tamir işlemi düzgün yapılmadığı takdirde karşılaşılan sorunun derecesini artırıp, daha fazla mali külfetin içerisine girmek zorunda bırakacaktır. 

Bir başka tamir yolu ise dikiş yöntemidir. Metolik sistem adı verilen bu uygulama diğer tamir yöntem muadillerine göre pahalı bir işlemdir.

Motor blok çatlağı tamir fiyatları

Motor blok çatlağı tamir fiyatları ise kullanılan aracın yaşı, modeli, markası ve kullanım durumu göz önüne alınarak farklılık gösterebilir. Genel olarak bir tamir fiyat skalası verilmesi gerekirse motor blok çatlağının tamiri 1000 TL ile 3500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Emir Göründü

Selamlar, ben Emir. 1992 Eskişehir doğumlu metalurji ve malzeme mühendisiyim. Kendimi klasik araba tutkunu olarak betimlemekten keyif duyuyorum. 2022 yılında dahil olduğum otobilgisi.com ailesi ile birlikte sizlere otomotiv sektöründen izlenimlerimi aktarmaya çalışmaktayım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu